Τεχνικός σύμβουλος των United Αikido Dojos είναι ο Erik Louw, 6ο Dan Aikikai και Menkyo Katori Shinto Ryu.

Πρόκειται για τον υπεύθυνο για τις εξετάσεις απονομής μαύρης ζώνης o oποίος είναι επίσης επιφορτισμένος με την εποπτεία της ανάπτυξης και προώθησης του οργανισμού, από κοινού με την τεχνική επιτροπή.

O Erik Louw Sensei γεννήθηκε το 1956 και έχει μαθητεύσει σε μια σειρά πολεμικών τεχνών, με ιδιαίτερη έμφαση στο Aikido και το Katori Shinto Ryu. Η ενασχόλησή του με τις πολεμικές τέχνες για περίπου 50 χρόνια, του απέφερε τον τιμητικό τίτλο του Ιππότη του Τάγματος της Οράγγης-Νασάου (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) ως επιστέγασμα της προσπάθειάς του για τη διάδοση των πολεμικών τεχνών στην Ολλανδία.

Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικούς από τους σημαντικότερους σταθμούς της έως τώρα πορείας του:

• 2013 – του απονεμήθηκε το ειδικό βραβείο “Amsterdamse pluim” για την ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία στο aikido.

• 2010 – του απονεμήθηκε ο τίτλος του Ιππότη του Τάγματος της Οράγγης-Νασάου (Ridder in de orde van Oranje Nassau) επειδή έφερε τις πολεμικές τέχνες στην Ολλανδία

• 2012 – έλαβε το βαθμό «Menkyo Master Grade» στο Katori Shinto Ryu στο Otake dojo

• 2006 – έλαβε το βαθμό « Mokuroku » στο Katori Shinto Ryu

• 2006 – έλαβε το βαθμό « Shidosha » (άδεια να διδάσκει Katori Shinto Ryu στην Ολλανδία) στο Otake dojo

• 2005 – έδωσε τον όρκο Keppan στο Katori Shinto Ryu στο Otake dojo

• 1999 – έλαβε το 6ο dan στο Aikido (Aikikai Hombu Dojo)

• 1999 – έλαβε 5ο Νταν στο Katori Shinto Ryu στο Sugino dojo

• 1984 – άρχισε να εκπαιδεύεται στο Katori Shinto Ryu στο Sugino dojo

• 1975 – άρχισε να εκπαιδεύεται στο Aikido στην Ολλανδία

• 1972 – άρχισε να εκπαιδεύεται στο Kendo, έλαβε το βαθμό του Shodan το 1978

• 1970 – άρχισε να εκπαιδεύεται στο Shaolin Kempo, έλαβε το 1o kyu το 1975

• 1967 – άρχισε να εκπαιδεύεται στο Kyokoshinkai Karate

• 1967 – άρχισε να εκπαιδεύεται στο Judo