United Aikido Dojos


Τα United Aikido Dojos είναι το αποτέλεσμα της ένωσης μιας πρωτοποριακής ομάδας σχολών. Πώς δημιουργήθηκε όμως και γιατί μια τέτοια ομάδα αποτελεί καινοτομία στο χώρο του Aikido;

O ιδρυτής, Παναγιώτης Άγριος, ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τις πολεμικές τέχνες σε ηλικία 17 ετών με το judo. Ασχολείται με το Aikido από το 1999 και εργάζεται ως επαγγελματίας εκπαιδευτής ήδη από το 2008, διδάσκοντας τόσο στη δική του σχολή όσο και σε τμήματα που φιλοξενούνται σε άλλους χώρους πολεμικών τεχνών. Στο διάστημα αυτό έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 15 ταξίδια σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Σουηδία, η Πολωνία, η Ολλανδία ή η Βουλγαρία με σκοπό τη συνεχή επιμόρφωσή του και την περαιτέρω ανάπτυξη του στυλ Aikido που διδάσκει.

Μέσα από την επί σειρά ετών μαθητεία του δίπλα σε πολύ γνωστούς εκπαιδευτές όπως οι Kazuo Igarashi Shihan, Urban Aldenklint Shihan, Petteri Sillenious Shihan, Andrew Sato Shihan και Erik Louw Sensei, κατέληξε στο ότι η διδασκαλία του Aikido είναι μια συνεχής διαδικασία επαναπροσδιορισμού και πρακτικής εξάσκησης, καθώς δεν μπορεί να αναπτυχθεί κανείς ακολουθώντας ένα απαράλλακτο στυλ Aikido όλη του τη ζωή. Για το λόγο αυτό, αποφάσισε να δημιουργήσει μια ομάδα η οποία να ακολουθεί μεν ένα συγκεκριμένο διδακτικό πλαίσιο αλλά ταυτόχρονα να έχει και μια διαρκή μαθησιακή πρόοδο μέσα από συχνές δράσεις ανάπτυξης, διδασκαλίας και τεχνικών δεξιοτήτων!

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο των United Aikido Dojos θεσπίζεται η τεχνική επιτροπή, η οποία εκτός από την ευθύνη διεξαγωγής των εξετάσεων, επιφορτίζεται και με την ευθύνη διοργάνωσης δράσεων που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτές, ήδη υπάρχοντες αλλά και μελλοντικούς, να αναπτύξουν ένα εκπαιδευτικό στυλ βελτιώνοντας και συμπληρώνοντας τις γνώσεις τους όχι μόνο σε τεχνικά αλλά και σε θεωρητικά ζητήματα όπως:

  • Μέθοδοι και ιδιαιτερότητες διδασκαλίας σε παιδικά τμήματα
  • Σωστή προετοιμασία μαθητευόμενων για τις εξετάσεις
  • Τρόπος εξέτασης μαθητευόμενων
  • Στοχευμένη επανατροφοδότηση στους εξετασθέντες, μετά τη διαδικασία των εξετάσεων
  • Σωστή πρακτική και χρήση όπλων στα μαθήματα Aikido
  • Θεωρητική γνώση σχετικά με την παράδοση του Aikido και την ιαπωνική κουλτούρα γενικότερα