Contact


Address

11, Toussa Botsari str. Koukaki, Athens


info (@) unitedaikidodojos.gr

+30 697 33 81 917

 
Send us a message: